توجه : در نسخه مود بازی Auto Hero شخصیت ها شکست ناپذیرند.