تغییرات نسخه ی v1.253 :

* بهینه سازیهای مختلف و رفع مشکلات بازی