توجه : در نسخه مود بازی برای خرید آیتم ها و یا آپگرید می توانید از ارواح به صورت رایگان استفاده کنید.