توجه : در نسخه مود بازی شما به محض کشتن اولین دشمن؛ ۱۰۰۰ سکه طلا دریافت می کنید.