کته: در نسخه مود شده ستاره ها حتی اگر صفر هم باشند باز می توان از آن ها استفاده کرد. همچنین خریدها در بازی رایگان هستند. در بخش فروشگاه می توانید با الماس ها (بدون در نظر گرفتن مقدار آن ها) به طور بی نهایت اقدام به خرید سکه و … کنید.