حمایت مالی از سایت لردروید

16 فوریه 2021

حمایت مالی

شما همراهان همیشگی سایت لردروید می توانید برای حمایت از تیم یک نفره ما برای ادامه فعالیت و ارائه خدمات بهتر از طریق این لینک اقدام به کمک مالی به ادمین سایت نمایید (فقط و فقط در صورت تمایل قلبی)

دقت داشته باشید که هیچ اجباری در کمک مالی به سایت وجود ندارد و در صورت حمایت نکردن نیز سایت به فعالیت پر قدرت خود ادامه خواه داد.

 

لینک کمک مالی به سایت