توجه : در نسخه مود بازی Emilys Dreams بدون دیدن تبلیغات جایزه نامحدود دریافت می کنید [اتصال اینترنت نیاز است].