نکته: در نسخه مود شده FCM23 پول شما بی نهایت نیست بلکه از مقدار آن کم نمی شود.