تغییرات نسخه ی v1.92 :

* برطرف سازی باگ ها و مشکلات بازی .