نکته های مهم Grim Soul :

1 : بازی Grim Soul: Dark Fantasy Survival اینترنتی و آنلاین است
2 : در صورت آماده شدن مود برای ورژن جدید به جعبه دانلود اضافه می گردد – در زمینه مود سوال نفرمایید.