توجه : در نسخه مود بازی Home Town Adventure 3 ؛ از بازی خارج شده و مجددا وارد شوید تا نکات نامحدود دریافت کنید.