توجه : در نسخه مود بازی Idle Tower Kingdom پول، منابع و مهارت بجای کم شدن زیاد می شود.