توجه: در نسخه مود، تمام شخصیت های بازی آنلاک هستند + تقریباً الماس نامحدود است + تبلیغات حذف شده است.