توجهبازی فقط روی موبایل با پردازنده ۶۴ بیتی [ARM64] نصب می شود.