توجه : در صورت انتخاب و نصب نسخه مود بازی ؛ حتما آفلاین بازی کنید – از آیتم های ذکر شده آنقدر بخرید تا بجای کم شدن زیاد شوند.