نکته: در اولین اجرای بازی گزینه Join the club و سپس گزینه Skip در سمت راست بالا را بزنید.