نکته: در نسخه مود پول و الماس شما بی نهایت نیست بلکه فقط از مقدار آن ها کم نمی شود!