توجه : در نسخه مود بازی Retro Garage، پول شما به جای کم شدن زیاد نمی شود ؛ خرج کنید!