نکته: بازی Rome Empire War فقط روی دستگاه های ۶۴ بیتی (arm64-v8a) قابل نصب و اجرا است.