توجه : در نسخه مود بازی RTS Siege Up شما به صورت اجباری از منابع استفاده کنید تا بجای کم شدن ؛ زیاد شود.