توجه :

۱ – در نسخه مود بازی پس از پشت سر گذاشتن مراحل آموزشی ؛ پول تان نامحدود می شود
۲ – بازی اینترنتی و آنلاین است – برای ورود فیلترشکن فعال باشد.