نکته: در نسخه مود شده می توانید از بخش فروشگاه با زدن روی دریافت پول هرچقدر که می خواهید پول کسب کنید.