توجه : در صورت آماده شدن مود بازی Stickman Archer برای ورژن جدید، به جعبه دانلود اضافه می شود.