توجه : در نسخه مود بازی Tennis World Open طلا خرج کنید تا ببینید بجای کم شدن، زیاد و زیادتر می شود!