توجه : در نسخه مود بازی شما بدون دیدن تبلیغات و بدون دردسر می توانید سطوح را skip کنید.