توجه : در نسخه مود بازی Warlings 2 با ورود هر رروز به بازی مقدار زیادی طلا و الماس دریافت می کنید!