توجه : در نسخه مود یکبار وارد شوید و سپس از بازی خارج و مجددا وارد شوید تا پول تان زیاد شود.