توجه : در نسخه مود بازی شما پول خرج کنید تا بجای کم شدن، زیاد شود ؛ طلا هم بدون کم شدن قابل استفاده است.